• Kontrast:
 • Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
Witamy na stronie placówki

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 279810
 • Do końca roku: 26 dni
 • Do wakacji: 199 dni

Kalendarium

Wtorek, 2023-12-05

Imieniny: Kryspiny, Norberta

Program przedszkola

Gminne Przedszkole w Końskowoli korzysta z kilku programów wychowania przedszkolnego.

Są to:

 • Zabawy z porami roku - Iwona Grygorowicz, Iwona Lewkowicz
 • Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy - program adaptacyjny dla dzieci trzyletnich.
 • Czyste powietrze wokół nas - program antytytoniowy.
 • Program wychowawczy - program własny
 • Mały Artysta - program edukacji plastycznej, program własny.

 

 

Program adaptacyjny dla dzieci 3 letnich "Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy"

Adaptacja polega na przystosowaniu się dziecka do funkcjonowania w zmienionym środowisku społecznym. Wiek przedszkolny to okres osiągania kolejnego stadium dojrzałości fizjologicznej organizmu , budowania podstawowych struktur osobowości, zdobywania doświadczeń społecznych dziecka przystosowujących do życia w grupie. Trzylatek musi zyskać orientację w nowej przestrzeni, aby nauczyć się w niej sprawnie funkcjonować. Dopiero kiedy już pozna nowe sprzęty, będzie umiał się nimi posługiwać, poczuje się bezpiecznie. Problem adaptacji dotyczy również rodziców a niekiedy całej rodziny. Adaptację więc należy rozpocząć od nawiązania bliskiego kontaktu nie tylko z dzieckiem ale także z jego rodzicem . Należy stworzyć podstawy wzajemnego rozumienia, poszanowania emocji, uczuć i rozterek towarzyszących rozstaniu. Pracować nad budowaniem atmosfery wzajemnego zaufania.

Program Jestem przedszkolakiem jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Program zakłada aktywne uczenie się dzieci, wspierane przez przyjazne środowisko i pozytywne relacje dzieci dorośli, którzy świadomie i celowo ze sobą współpracują, akcentowana jest także świadoma organizacja środowiska uczenia się, odpowiedniego zapanowania przestrzeni i czasu. Program na wstępie pracy wychowawczo- dydaktycznej z dzieckiem sugeruje wnikliwą diagnozę i obserwację dziecka, przedstawia najlepszy partnerski układ dziecko- nauczyciel- rodzic, wspierany przez przyjazne środowisko i wzajemne pozytywne relacje, koncentruje się na mocnych stronach wychowanka, co sprzyja jego rozwojowi. Nauczyciel jest twórczy i kreatywny, ciągle aktywizuje i inspiruje dziecko do działania, jest też jego przewodnikiem w świecie wiedzy i zdobywaniu nowych kompetencji, mając stale na uwadze możliwości i potrzeby dziecka. Zastosowane w programie rozwiązania metodyczne i merytoryczne, ciekawe i bliskie dziecku, oparte zostały na współczesnych osiągnięciach pedagogiki przedszkolnej, wypracowanych przez specjalistów pedagogiki i psychologii małego dziecka.

Realizacja programu przeznaczona jest dla dzieci 3-letnich. Zaletą tego programu jest to że można go wykorzystać i odpowiednio zmodyfikować niemal w każdej grupie wiekowej, ponieważ z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego w każdej z grup znajdą się dzieci nowoprzybyłe do przedszkola, które będą miały problemy z przystosowaniem się do nowego środowiska.

Program antytytoniowy  "Czyste powietrze wokół nas"

Adresatami programu są: dzieci w wieku 5 lat, oraz ich rodzice i opiekunowie.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów,  "wydobycie" dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Jest to program bardzo dobrze przygotowany do odbioru dla dzieci w wieku 5 lat. Pokrywa się z realizowaną podstawą programową. Program jest prawidłowo dostosowany do wieku dzieci i ich rozwoju; Scenariusze zajęć w poradniku były urozmaicone dlatego też nauczyciele nie musieli wprowadzać dodatkowych zajęć celem pogłębiania wiedzy dzieci na temat profilaktyki palenia tytoniu. Najczęściej wykorzystywane formy do realizacji programu to pogadanka, dyskusja dydaktyczna (burza mózgów) warsztaty dydaktyczne, zajęcia praktyczne, plakat, pokaz, wystawa, rzadziej dramy i inscenizacje. Przy realizacji programu z rodzicami najczęściej stosowaną formą była pogadanka, rzadziej wykład.

Po realizacji programu dzieci potrafią ochronić się przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego i radzą sobie w sytuacjach, gdy dorośli przy nich palą tytoń

Realizacja programu przyczyniła się do zwiększenia wiedzy dzieci na temat rodzajów dymu, a także szkodliwości dymu tytoniowego szkodliwości biernego palenia. Zwiększyła się również wiedza rodziców na temat szkodliwości nikotynizmu i wpływu dymu tytoniowego na zdrowie dzieci. Dzieci zdobyły wiedzę i umiejętności ważne dla zdrowia.