napis (32 kB)
  1. Przedszkole
  2. Dla Rodziców
  3. Uroczystości
  4. Galeria
  5. Kontakt

Ogłoszenia

28.02.2020

Rekomendacja Ministra Edukacji Narodowej
w zakresie profilaktyki zdrowotnej

men (18 kB)
czytaj dalej >>

18.02.2020

ZARZĄDZENIE Nr 109/O/2020
WÓJTA GMINY KOŃSKOWOLA
z dnia 31 stycznia 2020 r.

ogloszenie_1 (18 kB)   ogloszenie_1 (18 kB)

ogloszenie_1 (18 kB)   rodo_1 (39 kB)

rodo_1 (39 kB)

 

19.11.2019

plakat1 (51 kB)

 

18.10.2016

Informacja o sposobie płatności za pobyt dziecka w przedszkolu

Gminne Przedszkole w Końskowoli informuje, że od września zmienił się sposób opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać na konto:

95 8741 0004 0000 2336 2000 0100

W tytule przelewu należy wpisać miesiąc za który dokonywana jest wpłata, imie i nazwisko dziecka, oddział do którego uczęszcza dziecko

Opłaty za wyżywienie należy dokonywać na konto:

45 8741 0004 0000 2336 2000 0030

W tytule przelewu należy wpisać miesiąc za który dokonywana jest wpłata, imie i nazwisko dziecka, oddział do którego uczęszcza dziecko

Opłat należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca Za opłaty dokonywane w BS w Końskowoli przy ul. Lubelskiej i ul. Pożowskiej nie są pobierane prowizje

 

Petycja

SAPO.0717.2018

29.06.2020

 

podziekowanie (126 kB)

 

8.06.2020

Szanowni Rodzice

Trwająca epidemia COVID – 19 wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i instytucji, w tym przede wszystkim placówek oświatowych.

Wytyczne MEN, GIS i MZ, wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach. Z uwagi na trwającą pandemię koronowirusa zmniejszona została liczebność grup. Dodatkowo MEN i GIS zaleca ograniczenie migracji dzieci.

Aby zapewnić możliwość skorzystania z opieki, mimo istniejących ograniczeń, przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa dyżur wakacyjny będzie zorganizowany w zmienionych zasadach organizacyjnych.

Czytaj dalej >>

15.05.2020

Informacja dla rodziców

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 r. zostają otwarte przedszkola , oddziały przedszkolne i klasy I – III szkół podstawowych.

Zgodnie z wytycznymi MEN w pierwszej kolejności z zajęć opiekuńczych mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W chwili obecnej dyrektorzy szkół i przedszkoli są w trakcie ustalania liczby dzieci, które mają zostać objęte opieką w placówkach (dane zbierane są telefonicznie).

 

5.05.2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Po przeprowadzonej szczegółowej analizie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.04.2020r. odnośnie wymagań jakie samorządy muszą spełnić do funkcjonowania przedszkoli, informujemy, że w obecnej sytuacji niemożliwe jest otwarcie placówek oświatowych.

Jednocześnie informujemy, że rozpatrywana jest możliwość otwarcia placówek po kolejnym złagodzeniu obostrzeń związanych z COVID 19.

 

30.04.2020

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że obecnie analizujemy możliwość ewentualnego otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 11 maja br. Podstawą podjęcia decyzji o otwarciu tych placówek jest pewność, że będziemy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo Państwa dzieciom oraz zatrudnionym pracownikom.

Zgodnie z wytycznym MEN w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie maja możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W chwili obecnej dyrektorzy szkół i przedszkoli są w trakcie ustalania liczby dzieci, które mają zostać objęte opieką w placówkach (dane zbierane są telefonicznie).

O stosownych ustaleniach zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem witryny Urzędu Gminy Końskowola oraz strony internetowej przedszkola.

 

1.04.2020

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KOŃSKOWOLI
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Jednocześnie informujemy, że oświadczenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane w późniejszym terminie, o czym będziemy Państwa informować poprzez stronę internetową przedszkola.

Lista dzieci przyjętych >>

 

15.04.2020

Zdalne nauczanie

W menu Przedszkole umieściliśmy zakładkę Zdalne nauczanie, gdzie będziemy zamieszczać materiały do pracy dla poszczególnych grup przedszkolnych.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami.

Dalej >>

15.04.2020

Oddycham, mówię i śpiewam świadomie

Oddychanie, obok pracy serca, jest jednym z najistotniejszych procesów życiowych. W ciągu doby wykonujemy blisko 200 tysięcy oddechów, w ciągu przeciętnie trwającego życia ponad 6 miliardów [B. Tarasiewicz „Mówię i śpiewam świadomie”].

Od tego w jaki sposób oddychamy zleży nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Prawidłowy sposób oddychania to tzw. oddychanie całościowe – żebrowo-brzuszne, lub żebrowo-brzuszno-przeponowe, w którym biorą udział wszystkie mięśnie oddechowe.

Dalej >>

26.03.2020

Drodzy Rodzice.

Zachęcamy naszych przedszkolaków do obejrzenia krótkiego filmu, który wyjaśnia czym jest koronawirus i jak się przed nim chronić.

Dzisiaj chcemy Wam również zaprezentować bajkę terapeutyczną, która może być doskonałym narzędziem do tego, by pomóc poukładać obecną sytuację naszym pociechom.

Dalej >>

25.03.2020

Drodzy Rodzice, Kochane przedszkolaki!

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. W sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmianie ulega dotychczasowy sposób nauki.

Od dnia 25 marca 2020r. będziemy realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego w formie on-line.

Zachęcamy do systematycznego śledzenia strony internetowej przedszkola. Nauczyciele będą wstawiać propozycje aktywności dla poszczególnych grup.

Dalej >>

9.03.2020

OGŁOSZENIE

Decyzją rządu od dnia 16.03.2020 na dwa tygodnie zamknięte zostają placówki oświatowe w związku z epidemią koronowirusa.

Gminne Przedszkole w Końskowoli od 16.03. do 25.03.2020 r. będzie nieczynne.

 

przyjaciele (48 kB)

© 2013-2020 Gminne Przedszkole w Końskowoli